Kiralama Sözleşmesi

1. Bu sözleşme ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA VE ORGANİZASYON LTD. ŞTİ. (bu sözleşmede KİRALAYAN olarak anılacaktır) İle yukarıda kimlik bilgileri geçen aracı kiraya almak isteyen müşteri (bu sözleşmede KİRACI olarak anılacaktır) arasında yapılan bir araç kiralama sözleşmesidir.

Kiracı, kiraladığı aracı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.), kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı aşağıda belirtilen sözleşme dahilindeki tüm yükümlükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese, telefon ve mail adresleri (değişikliği belirtmedikçe) bu adreslere yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş ve geçerli sayılacaktır.

2. Kiracı, karayolları yönetmenliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmenliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (trafik cezası, araç bağlanması, otopark ücretleri, araç çekilmesi, vb.) kiracı sorumludur.

3. Kara yolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) kiracı sorumludur.

4. Kiralanan araçta hasar veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılması konusunda, ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA ofislerinden ya da ARESTA OTO KİRALAMA Yol Yardım çağrı merkezinden destek alınması, alınmaması halinde çekici maliyeti ve oluşabilecek diğer sair maddi sorumluluklar kiracı tarafından ödenecektir. KİRACI bunu kabul ve taahhüt eder.

 5.
 KİRACI kiraladığı aracı kontrat üzerinde belirtilmiş olan tarih ve saatte, aracı kiraladığı ARESTA RENT A CAR ofisine, bir saat opsiyon ile teslim etmesi gerekmektedir. Aracın bir saatten fazla geç teslim edilmesi durumunda üç (3) saat için günlük kiralamanın yarısı, beş (5) saat içinse tam gün ücreti şeklinde ceza işlem uygulanacaktır. Kiracı bunu kabul ve taahhüt eder.

6. Kiralama en az 1 gün (24 saat) ' tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/4'ü, gecikme 5 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır. aylık kiralamalarda ay/30 gün olarak hesaplanır.

7. Kiracı kiralamış olduğu aracın kontrat üzerinde teslim tarihinden sonrasına uzatacak ise uzatmalar için ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA ya başvuracak ve onayını alacaktır, Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, Kiracının aracı hukuka aykırı olarak yed dinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.

8. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır. Kiralama süresi 1 aydan fazla ise bloke tutarı aylık kiralama bedeli kadardır. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının vb. Kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.

a) Trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir, kredi kartında bakiyesi olmayan müşterilere herhangi bir ek ihtara gerek kalmaksızın trafik cezaları ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA tarafından ödenmesi durumunda kiracıdan hizmet bedeli ile tahsil eder avukatlık olması durumunda doğacak bütün ek ücretler de dahil kiracıdan tahsil edilir. (Hizmet bedeli 9. Maddede belirtilmiştir.

9. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli her bir ceza tutarının %10 (yüzde on) + KDV kadar ücretlendirilecektir. HGS OGS (Otomatik Geçiş Sistemi)'ni Köprü geçişleri ve diğer tüm ücretli yol geçişlerinden kiracılar sorumlu olup kaçak geçiş olması durumunda kaçak geçişlerden doğacak tüm maddi manevi zararları ödemekle yükümlüdür.                                                      

 

10. Kiralanmış olan aracın 300 km günlük sınırı bulunmaktadır. Aylık km sınrı 4500 km dir. Talep edilmesi durumunda ek km paketi satınalınabilir.

Günlük 300 km’yi aşan mesafeler için her km için 1.20 TL  olarak Kiracı Kiralayana ödemekle yükümlüdür. Kiracı bunu kabul ve taahhüt eder. Belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve / veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun Takip sistemindeki haritadaki mesafesine göre hesaplanır). Ödemekle yükümlüdür.

11. SİGORTA / KASKO

Kiracının talep etmesi halinde, sigorta veya güvence kapsamını genişleten aşağıdaki ek sigortalar satın alınabilir

MİNİ HASAR GÜVENCESİ

Kaskonun kapsamadığı hasarlarda, Araçta 2500 TL' ye kadar oluşan maddi hasarları, müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın teminat kapsamına alır.

SÜPER MİNİ HASAR GÜVENCESİ

Kaskonun kapsamadığı hasarlarda, Araçta 3500 TL' ye kadar oluşan maddi hasarları, müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın teminat kapsamına alır.

TAM HASAR GÜVENCE

Kaskonun kapsamadığı hasarlarda, Araçta 5500 TL' ye kadar oluşan maddi hasarları, müşteri yazılı beyanı ile polis raporuna gerek kalmaksızın teminat kapsamına alır.

LASTİK CAM FAR SİGORTASI

Araçtaki standart kasko, lastik, cam ve farlara verilen hasarları kapsamamaktadır. Bu sigorta ile lastik, cam, far hasarları da teminat altına alınmaktadır. 1 adet hasar için geçerlidir.

12. KAZA / HASAR / SİGORTA

  1. Kiracının sorumlu olduğu genel durumlar

a)        Kira süresi içinde kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı veya kontratta belirtilmemiş ek başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilmemesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,

b)        Kiracı kontratta belirtilen şoför/şoförler dışında aracı kullandırması iki ve üçüncü kişilere vermesi durumunda oluşabilecek bütün maddi zarar, ziyan, hasar, hukuki süreç vb. kiracı tarafından karşılanacaktır.

c)        Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanılan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur,

d)        Kiracı, aracın mekanik ve kaporta açısından (kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında ) sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta kullanım hatası nedeni ile ve / veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası ve kasko kuralları kapsamında, sigorta/kasko  firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik  ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder, örneğin; hatalı vites değiştirilmesi sebepli oluşan zararları, uyarı ışığının yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, kira süresinde ortaya çıkan bakım  ihtiyacına rağmen bakımının bildirilmemesi ile oluşan zararlar gibi.

e)        Çarpışma, kaza, hasar ve devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, kira sözleşmesinde ilgili 'Kabul Eder' hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir. Ek güvence alınmış ise 11. Maddede belirtilen muafiyet geçerli olacak, dışında kalan ödemeleri kiracı karşılayacaktır. Kiracı bunu kabul ve taahhüt eder.      

f)         Tek yön masrafları: Aresta Oto Kiralama ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için en yakın ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA ofisine olan uzaklık üzerinden Kiralayanın belirlediği tutarda km başına ücret alınır. Aracın kiralandığı şehirden başka bir şehirdeki ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA ofisine teslim edilmesi durumunda tek yön tarifesine göre ücret uygulanır. Aracın teslim edildiği lokasyon dışında başka bir lokasyonda, KİRALAYANIN onayı olmadan bırakılması durumunda çift yön tarifesi ile birlikte oluşacak diğer bütün yol masrafları, çekici masrafları, konaklama, yakıt masrafları ve bundan kaynaklı oluşacak bütün sair masraflar Kiracı’ya aittir. Kiracı bunu kabul ve taahhüt eder.

  1. KASKO / SİGORTA

a)         Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda (alkol raporu 2 saati geçmemiş olması şartı ile geçerli sayılacaktır, iki saati geçmiş olan alkol raporları kasko ve sigorta şirketleri tarafından ve kiralayan tarafından kabul edilmeyecek, bütün sorumluluk kiracıya aittir. ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir hızı ile araç kullanımı Kaza tespit formunda/raporunda kiracının yüzde 100 kusurlu olduğu v b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, lastik patlaması sonucunda, jant üzerinde sürüşe bağlı olarak oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeni ile sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal v.b nesnelere çarpma neticesinde) Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracının tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.


b)        
Kiracı’nın Alkollü araç kullanması, madde, uyuşturucu ve uyarıcı almış olduğu tespit edilmesi durumda, kasko sigorta ve ek güvenceler devre dışı kalır ve oluşabilecek bütün zarar ziyan ve belirlenecek hukuki süreçten ARESTA RENT A CAR (KİRALAYAN) sorumlu olmayıp, bütün sorumluluk Kiracı’ya aittir. Kiracı bunu kabul ve taahhüt eder.

c)        Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda sigorta / kasko ve ek güvenceler devre dışı kalır. Ve sigorta/ kasko kapsamından çıkar. Bütün sorumluluk kiracıya aittir.

d)        3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup manevi zararlarda dahil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir.

e)        Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, lastik hasarı, jant hasarları (LCF sigortası satın alınmamış ise). Jant kapağı ve stepne kaybı, Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve araç içi ekipman zarar görmesi, Anahtar kaybı ve/veya kullanım kaynaklı anahtar zararları, Kazaya bağlı olmayan cam kırıkları, kazaya bağlı olmayan far kırılmaları, Sigorta kapsamına girmeyen her türlü hasar ve zarar kiracıya aittir.

f)         Kiracı araç teslimi sırasında, belirlenen ücreti, sorandan oluşacak maliyetleri ise. Kira bitiminde, kredi kartı, Boucher veya nakit olarak gerçekleştirecektir.  Cari hesap çalışan kiracılar, oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonra nakden veya banka üzerinden gerçekleştirecektir. Kiracı, kira ve kira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktinde ödemediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren %5  (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde Aresta Rent A Car Oto Kiralama' nın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 

g) Kiracı kiralamış olduğu aracı bir başkasına kullandırtması, kiraya vermesi veya ticari amaçla kullanması durumunda kasko genel şartları kapsamında hiç bir teminat geçerli olamayacak ve bütün oluşabilecek zarar ziyan ve maddi zararın tümünü KİRACI karışılacaktır. kiracı bunu kabul ve taahhüt eder.

h) Kiracının ehliyetinin 3 yıl altında  ve yaşının 21 yaş altında olması durumunda  ARESTA OTO KİRALAMA bünyesinde kiralamış olduğu araç/araçların hiç bir kasko ve sigorta  kapsamında olmadığını KİRACI bu sözleşmeyi imzalaması durumunda kabul taahhüt etmiş olur.

12/1 EK MADDE - DOĞAL AFET 
Ülkemizde oluşabilecek her türlü doğal afetten (deprem, sel, heyelan, yangın vb.)kaynaklı hasar, ziyan, ve her türlü sair sorumluluğu tümüyle kiracıya aittir. kiracı bunu kabul ve taahhüt eder.

13. Aracın Kullanılmaması gerek Durumlar

a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu / yük taşımacılığı, herhangi bir vasıtayı çekme / itme işlemi, gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayrı kanuni işlemlerde, alkol (Kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımı da dahil- örn:0-0.30 promil arası) ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında, Motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık, hız denemeleri v.b.)

b) Trafiğe kapalı veya uygun olmayan yollarda, araca zarar verecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük/eşya taşınması, aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması, araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere, dağ, tarla, dere yatağı v.b.) ve durumlarda kullanımı, aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması (Kiracı dışındaki şahıslar için önceden ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsilden sorumlu olacaktır.)

c) Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur.

14. RAPOR VE EVRAKLAR

a) . Maddi, olumlu ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda, kiracı durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde(. Alkol raporu 2 saat içinde yapılmalıdır.) ilgili ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA ofisine ulaştırmak durumundadır.

b) Kiracı, bir kaza durumunda veya herhangi bir kaza durumunda bir durumda sorumlu olduğu evrakları almak zorundadır. Eksik veya yanlış, alınmayan rapor belge veya evraklardan dolayı kasko veya sigorta devre dışı kalacak ve bütün sorumluluklar kiracının sorumluluğunda olacaktır. (ek güvence alınmamış ise)

Alınması Gereken Rapor ve Belgeler / tutanaklar

Tek taraflı kazalarda: kaza tespit tutanağı, alkol raporu (2 saati geçmemiş olacak) kazaya ait fotoğraflar, ehliyet fotokopisi

Çift taraflı kazalarda : kaza tespit tutanağı, alkol raporu (2 saati geçmemiş olacak) kazaya ait fotoğraflar, ehliyet fotokopisi, karşı tarafın ehliyet fotokopisi, ruhsat fotokopisi, sigorta poliçesi fotokopisi, karşı tarafın alkol raporu (2 saati geçmemiş olacak)

Kasko ve Sigorta şirketlerinin hukuki olarak talep edeceği diğer rapor ve evraklar / tutanakları, kiracı temin etmekle yükümlüdür.

Ayrıca KİRACI, İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak, sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek, yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek, herhangi bir kaza ve hasar halinde en yakın ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA ofisine telefon etmek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak üzere kiralayanın kaza raporunu tamamlatmak, başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polise haber vermekle YÜKÜMLÜDÜR.

Talep edilen rapor ve belgeler / tutanaklar ve prosedürleri tamamlayıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir.

15. Kiralayan aracı kiracıdan geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA aracın geri alınması sırasında araçta bulunan nesne ve maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. Kiracı, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında KİRACI ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

 16. Kiralama süresinin sona ermesi üzerine Kiracı kiralama süresinin tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracının, kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, kiralayanın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir Kiralayan Kiracının kiralama süresini uzatma talebini onaylamaz ise ve her halükarda işbu Sözleşme 'de belirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzere; Kiracı kiralama süresinin sona erdiği gün sözleşmeye konu aracı kiralayanın ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA " adresine veya kiralayanın kendisine yazılı olarak bildireceği diğer bir adrese teslim edecektir Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi iş bu sözleşme koşulları ile bağlı kalacaktır Kiracı, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve/veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

17. Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI. ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA ya bahsedilen araç nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır, KİRACI vasıtanın ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kiracı ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu   hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

Kiralayan işbu Sözleşmeyi dilediği zaman kiracıya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.

18. 'Kiracı, iş bu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

19. Taraflar; iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda kiralayanın belge, defter, beyan ve kayıtlan ile bilgisayar kayıtlan tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

20. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI

a) Bağımsız bir veri sorumlusu olarak hareket eden Kiralayan, bu kira sözleşmesi veya ilgili herhangi bir anlaşma veya hizmetle bağlantılı olarak toplanan Kiracıya ait kişisel verileri (ve herhangi bir yetkili sürücünün kişisel verilerini) ("Kiracı'nın Kişisel Verileri" veya "Kişisel Veriler*) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir ve aktarabilir.

b) Kiralama ilişkisi ve ticari ilişkiyi yönetmek. Kiracı ile iletişim kurmak veya kira sözleşmesiyle ilgili destek sağlamak için Kiracı'nın Kişisel Verilerini işlemek. Kiralayan bu amaç doğrultusunda Kiracı'nın Kişisel Verilerini (i) sözleşme gereği (ör: faturalandırma) veya (ii) talep edilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlama konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklan üstün gelmedikçe) işler.

c) Kiracı'nın veya yetkili sürücünün Kiralayan ile ilişkisi çerçevesinde, herhangi bir olay sonucunda Kiracı'nın veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda. Kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili Kişisel Verilerini saklamak Kiralayan. Kiracı'nın Kişisel Verilerini, çalışanlarını, diğer müşterilerini, mal varlığını ve kamuyu, güvenlik ve finansal risklerden koruma konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının- ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler.

d) Kiracı ve yetkili sürücü tarafından sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (Kiracının Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumlan ve veri tabanları vasıtasıyla doğrulamak. Kiralayan. Kiracının Kişisel Verilerini bu kapsamda dolandırıcılığı önlemek konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklan üstün gelmedikçe) işler

  e) İlgili sigorta veri tabanlarına Kiracının veya herhangi bir ek yetkili sürücüsünün dahil olduğu kazaların detaylarını (Kiracı'nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) vermek. Kiralayan yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda bu amaç doğrultusunda Kiracı'nın Kişisel Verilerini işler.

f) Kiralama sırasında herhangi bir trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına Kiracının Kişisel Verilerini temin etmek. Kiralayan, geçerli yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde Kiracı'nın Kişisel Verilerini bu amaçla işler.

g) Kiralayan. Kiracı'nın Kişisel Verilerini, ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara, (i) sözleşme gereği, (ii) yasal bir yükümlülüğe uygunluk gereği ve / veya; (iii) Kiralayanın alacaklarını tahsil etmek hususundaki meşru menfaati çerçevesinde temin edebilir.

h) Kiralayan. Kiracı'nın Kişisel Verilerini ( İndis Yazılım Ltd. Şti. ) ARESTA RENT A CAR OTO KİRALAMA ve/veya ilgili iştiraklerden herhangi birine temin edebilir ve şirketlerin hepsi bağımsız veri sorumlusu olarak işlev görecektir.

21. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca,ARESTA RENT A CAR / OTO KİRALAMA olarak  Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Kişisel Verileriniz hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir.

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlemek, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkındaki Kanun çerçevesinde elektronik ileti ile reklam promosyon kampanyalarla ilgili bilgilendirme yapmak, sizlere daha kaliteli ürün ve hizmet sunabilmek için alışveriş detaylarınız yasal sınırlar içerisinde gerekli mevzuatlar ve şirket işleyişinin zorunlu kıldığı sebeplerle işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar sebebiyle ve yasal sınırlar çerçevesinde kişisel verileriniz grup şirketlerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurtiçi ya da yurtdışında mukim iş ortaklarımız, hizmet alınan yurt içi ve yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kiracı araç kiralama sözleşmesini / kontratını imzalamakla kişisel verilerin kullanımı sözleşmesini kabul etmiş olur.

22. İptal/iade ve değişiklik şartları;

İptal talebinizi rezervasyon yaptığınız tarihten 12saat içinde tarafımıza bildirirseniz, ödediğiniz tüm tutar kartınıza iade olacaktır. Diğer iptal taleplerinizdeki iade uygulamamız şu şekildedir; - Kiralamanızın alış saatine 24 saatten daha az zaman kalması veya iptal edilmeksizin aracın alınmaması durumunda 3 günlük kiralama ücreti tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade yapılmaktadır. Rezervasyonunuz 3 günden az ise iade yapılamamaktadır.
- Kiralamanızın alış saatine 24 saatten fazla zaman var ise, 50 TL tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade yapılmaktadır. -Güvence paketi satın almanız durumunda ücretsiz iptal ve iade yapılmaktadır.

23. Araç iadesinde kontroller esnasında araç içinde oluşabilecek sigara yanıkları, ve döşemenin yırtılması veya zarar görmesi vb. iç donanım hasar durumunda asgari 2.000,00 TL cezai işlem yapılacaktır.
24. İş bu sözleşme 4 sayfa ve 25 maddeden oluşmaktadır.  bu sözleşme her müşterinin bildirdiği mail adresine veya watsap uygulamasına gönderilmektedir.

25. İş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklar Türk kanunlarına göre ve HATAY mahkeme ve icra dairelerince halledilecektir.

Whatsapp Telefon